Evolution Water | Evolution Water - evoWater vízkezelő berendezések

Partnereink

Termékek

Öntözés

vízkezelő 3/4 col

Fejlesztés alatt

vízkezelő 2 col

Fejlesztés alatt

vízkezelő 3 col

Fejlesztés alatt

vízkezelő 4 col

Fejlesztés alatt

Egyedi méretű vízkezelők

Célok

Az evoWater vízkezelő berendezéscsalád célja az öntözött növénykultúrák terméshozamának
növelése és biológiai tulajdonságainak jelentős javítása, az egyes folyamatok (pl.
vízkőképződés) ellensúlyozására használt vegyi adalékanyagok és potenciálisan környezetkárosító
eljárások kiváltása, a társadalom teljes egészét érintő fenntartható és biztonságos termelési
módok bevezetésének elterjesztése. Elősegíti a talajdiverzitás helyreállítását, megőrzését.
A vízkezelő eljárás mind kistermelői, mind nagyüzemi termelésben alkalmazható, az értéklánc
minden szereplője részére jelentős gazdasági és élelmiszerbiztonsági hatással bír. A víztisztító és
kezelő eljárás megfelel a biogazdaságok követelményeinek.
A vízgazdálkodás társadalmi és gazdasági szempontjait vizsgálva az innováció kevesebb öntözővíz
felhasználásával képes azonos terméshozamot elérni, illetve a növények kártevőkkel és
betegségekkel szembeni ellenálló-képességét jelentősen növeli, termőképességét javítja.
(fenntartható környezet).
Az eddigi mérések alapján a növények CO2 megkötő képességét is jelentősen javítja, hozzájárulva
a klímaváltozással összefüggő kérdések hatékony kezeléséhez.

Az evoWater vízkezelő eljárás

A fenntartható környezet, az egészséges élelmiszerek kérdésköre maga is sokrétű fogalommá vált,
napjainkban jelentősen felértékelődött. Az evoWater eljárás különböző növénykultúrákra, felhasználási módokra alkalmazható, az öntözés és élelmiszerbiztonság témakörében nyújt fejlett, korszerű technikai megoldást az öntözés hatékonyságának növelésére, a növények ellenálló- képességének növelésére, és egyes környezetkárosító folyamatok kiváltására.
A kezelt vízzel öntözött növények eltartható képessége, szállíthatósága növekszik, ezzel a szállítás és raktározás, egyéb logisztikai műveletekhez köthető sérülékenysége csökken. A víz kezelése dokumentált módon nagymértékben segíti a vízben lévő tápanyagok az élő szervezetekben történő hasznosulását, és a növény fotoszintézisét.

Az eddig elvégzett és dokumentált megfigyelések szerint már palánta korban látható a különbség a kezelt vízzel öntözött növény javára. A kiültetett palánták napok alatt bekötnek, színűk sötétzöld, a növényeken több kötési sor, több virág, erősebb szár, nagyobb, vastagabb levelek fejlődnek. Az úgynevezett éréstől megindulva a növény 6-tól akár 35%- kal is több termést képes hozni, és a termő állapotot is tovább fenntartja. A mérések egyértelműen igazolták a beltartalom növekedését akár 20-30%- kal, a szállítás alatti sérülékenysége csökkent, illetve polcon tarthatóság ideje is jelentősen megnőtt, a kezelés hatására akár a duplájára is megnőtt. A növény ellenállóbbá válik a kórokozókra, betegségekre és kártevőkre, amivel egyrészt csökkenthető az erre fordított költségek és ezzel kapcsolatos károk mértéke, másfelől külön jelentősége van egyes erre érzékeny növénykultúrákban és termelési folyamatoknál (pl. biogazdaságok).

 

A növényi tulajdonságok mellett a berendezésnek kiemelt környezetvédelmi és ökológiai hatása van. A felhasznált vegyszerek, nem természetes anyagok (növényvédő szerek, vízkőoldás, vegyi alapú vízkezelés, tárolásnál és szállításnál alkalmazott technikák) alkalmazása feleslegessé válik, csökkentve a használatukból eredő költségeket és egészségügyi kockázatokat. A növény széndioxid megkötő képességének lényeges javításával a globális felmelegedés és az ahhoz vezető levegő szénvegyület-tartalom kézbentartásához is mérhető módon hozzájárul (ennek makroszinten önálló gazdasági jelentősége van).
Az öntözött kultúrákban az elvárások szerint a korábbi technológiáknál magasabb hozamot lehet elérni, és a növények ellenállóbbak, jobban raktározhatók és szállíthatókká válnak. A kezeletlen vízzel öntözött kultúrákhoz képest a hozamnövekedésnél legalább 6-35% körüli értékre számítunk.

 

Az evoWater eljárás a növénytermelést, a talaj megóvást, a biodiverzitás helyreállítását, a széndioxid megkötést, a minőségjavítást jelentősen megreformálhatja. A berendezés az új elven alapuló kialakításnak és a használt anyagoknak köszönhetően a korábbiaknál jelentősebb mértékben segíti a vízben lévő tápanyagok az élő szervezetekben történő hasznosulását, és a növény fotoszintézisét. A ma használt vízkezelő eljárások és berendezések alapvetően három csoportba oszthatók: a víz fizikai vagy természetes biokémiai folyamatokon keresztül oldatlan és oldott anyag tartalmában változik (szűrők, ozmotikus eljárások, természetes komponensek használata, ülepítés, ásványi adalékanyagok stb), vagy vegyi eljárásokkal (vízkőoldás, vízlágyítás, neutralizálási folyamatok stb), illetve ezek kombinációja. Az evoWater vízkezelő eljárás az első kategóriába sorolható, kizárólag nem vegyi alapokra épül az eljárás, csökkentve a környezet további terhelését, és a növényterjesztés teljes spektrumában használható.

 

A víz kezelésének hatására növekszik a víz oldó képessége, jobban oldja a vízben lévő ásványi sókat, egyéb anyagokat, így könnyebben eljutnak a felhasználási területre. Fokozódik a víz esővíz jellege. A növények fotoszintetizálása során ezt a tulajdonságot különösen jól ki tudják használni, ezért könnyebb és gyorsabb a fejlődésük, több energiával rendelkeznek.

 

A vízkezelés hatására jellemzően első osztályú vagy osztályon felüli minőséget ér el a termés.

Az evoWater előnyei 

1. Növények nem számszerűsíthető tulajdonságai

Ezek közé olyan minőségi paraméterek tudunk sorolni, mint az eltarthatóság, a szállíthatóság, a

növényegészségügyi szempontok stb, melyek számszerűsítése csak közvetve, pl a selejtszám vagy
a logisztikai veszteség, vagy a növényegészségügyi szempontból általánosságban használt vegyi és
egyéb eszközök (reszleges) elhagyásán keresztül mérhető. A növény hamarabb fordul termőre.
Ide sorolható a növények CO2 felvételében történt változás, amelyre a projekt a mobil fóliás
esetben mérhető adatokkal szolgál, azonban a többi termelési módra, így különösen a szabadföldi
termelés és növényfajták esetén csak becsülni tudunk, illetve a beltartalom növekedéséből
számítható.
A cukorérték, Brix értékek, eltarthatóság mellett a fogyasztó szubjektív élménye meghatározó a
piaci sikerben (egyes termékek átvételi árát a Brix érték határozza meg). Egyrészt a termések íze,
másrészt a külsője nagymértékben befolyásolja a vásárlói elégedettséget, mely bevétel
szempontjából mérhető adat, de a berendezés közvetlen hatása a vásárlói elégedettségre
nehezen számszerűsíthető, másrészt a gazdasági teljesítményt természetesen több tényező
befolyásolja.
A növények karaktere génmódosítás nélkül javítható tovább.

2. Életminőség

A berendezés jelentősen javít a termény, gyümölcs, zöldség beltartalmán, azaz nő az antioxidáns-,
nyomelem-, és vitamintartalma. A megnövekedett élettartam miatt nő a szállíthatóság, nagyobb
területen, több emberhez jut el az egészségesebb termés, csökken a romlott áru, mely Így
elfogyasztásra és nem a szemétbe kerül.
Az ellátási láncban összességében csökkennek a költségek, olcsóbb a termelés, olcsóbb a termék,
és nem utolsó sorban jobb minőségű termék válik elérhetővé, az alacsonyabb előállítási és
szállítási költségek révén, a fogyasztók egy szélesebb köre számára. Lehetőség nyílik a mérsékelt
jövedelmű fogyasztói rétegek számára is minőségi áru vásárlására megfizethető áron.
Ennek igen jelentős szociális, ellátási és népegészségügyi vonatkozásai lehetnek, kedvező
körülmények mellett, amennyiben a berendezés használata megfelelő mértékben elterjed.

3. Makrogazdasági szempontok

A makrogazdasági szempontok közé soroljuk a berendezés hatását elterjedt használat esetén.
Egyrészt az öntözés hatékonysága alapvetően befolyásolja az öntözési területre vonatkozó
vízgazdálkodás eredményességét és költségeit, a felhasznált víz mennyiségét, az üzemi
paramétereket (energiafogyasztás mértéke, vízkőképződés, karbantartási igény és költségek stb).
Másfelől a hozamnövekedés, a berendezéssel elérhető növényegészgügyi előnyök lehetővé teszik
a hozamnövekedésre vonatkozó elvárások elérését a környezeti terhelés és gyógyszeripari
beavatkozás növelése nélkül.
Harmadrészt a terméshozam további beruházás vagy munkaerő ráfordítás nélkül növelhető. Az
importigények csökkenésére és az export lehetőségek növekedésére (beleértve mind a termékek
minőségi és mennyiségi paramétereiből, alacsonyabb termelési költségeiből származó előnyöket).
További szempont a mezőgazdasági CO2 terhelés alakulása. A növények CO2 megkötő
képességének akár jelentős mértékű növelése az agrárium jelentősebb hozzájárulását
eredményezheti az ország CO2 kibocsájtási kvótájának eléréséhez, ami közvetlen és jelentős
bevételt / költségcsökkenést jelent. Mindezt viszonylag szerény beruházási program mellett.

4. Agrárgazdasági szempontok

A mezőgazdaságból sok kis és középvállalkozás él, az ország élelmezésének alapjait nagyrészben
itthon termeljük meg. A primőr áruk már tavasszal megjelennek, ezen növények termelése igen
drága, már itt jelentős hatással van a berendezés a gazdaságos termelésre.

A berendezés széles a használati spektruma. Mivel alkalmazásának a környezetre vonakozó
terhelése nincs, a hagyományos nagyüzemi gazdálkodás mellett a biokertészetben is
alkalmazható. Utóbbi esetben különösen hasznos lehet, hiszen biogazdálkodásra csak szigorú
feltételek mellett lehet eszközöket alkalmazni, így ezen berendezés alkalmazhatósága kulcs lehet
a biokertészetek versenyképességének javításában. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-vel
történő előzetes megbeszélések alapján a sikeres kísérletek követően megkaptuk az evoWater
berendezésekre a szükséges minősítést, így a berendezés a biokertészetben bizonyíthat.

5. A gazdálkodásból eredő környezetterhelés csökkenésének közvetett hatásai

Az egyre intenzívebb mezőgazdasági termelés a környezeti hatások révén emelkedő
hőmérsékletet, elsivatagosodást, csökkenő vízkészletet, a termőföldek túlzott műtrágyázását
eredeményezi. Ennek hatása adott országokban kritikus mértéket ölthet a jövőben, a demográfiai
nyomások hatására.
A berendezés alkalmazása nem csodafegyver, de az öntözési hatékonyság javítása és a
környezetterhelés egyidejű csökkentése révén, a maga szerény hozzájárulásával, jelentősen tudna
segíteni egyszerre több problémán. Ez küönösen olyan területeken lehet fontos, ahol a termelési
költségek és növényegészségügyi szempontok, az öntözővíz rendelkezésre állása önmagában is a
kritikus határon mozog, és a hatékonyság növelése nem csak a profitabilitást növelné, hanem
országos szinten tudna a közellátási gondokon enyhíteni.
A mai kiélezett világban jelentős kihívás előtt áll a mezőgazdaság, az egyre magasabb termelési
elvárásokat egyre nehezebb környezetben kell elvégezni. Itt 3 fontos dolgot kell megemlíteni. Az
egyik, a meglévő termőföldek folyamatos minőség romlása, a másik az egyre szélsőségesebb
viszonyok közt fenntartható termelés, a harmadik pedig bolygónk felmelegedését okozó szén-
dioxid megkötés. Ez a berendezés mindhárom súlyos problémára kézenfekvő megoldást biztosít.

6. Talaj és öntözési infrastruktúra

Az eddigi tapasztalatok szerint a talajban lévő humusz, baktérium diverzitás is pozitívan reagál a
berendezés által kezelt öntözővízre. A kezelt vízzel öntözött növények a belső megemelkedett
védekező képességének köszönhetően ellenállóbb, nem vagy jóval kevésbé igényel vegyszeres
kezelést.
Másfelől nem kell az öntözőrendszereket különböző, az egészségre káros módszerrel tisztítani és
vízkőtleníteni (savazás), mert a felhasznált tápanyagokból jóval kevesebb vízkő képződik, helyette
hasznosul, a növények által felhasználódik. A vízkő visszaszorítása a teljes öntözőrendszer
élettartamára és karbantartási igényére közvetlen hatással van. Jelenleg ismereteink szerint ilyen
hatékonyságú, nem környezetterhelő technológia használatban nincs, a létező megoldások
szignifikánsan alacsonyabb hatékonyságúak és legfeljebb 1 colos méretben léteznek, így minden
öntözésre szoruló terület a potenciális jövőbeni felhasználóink között szerepel.

7. Globális alkalmazhatóság

Az evoWater az eltérő éghajlati, gazdálkodási, társadalmi környezeteket egyaránt képes
kiszolgálni, bevezetése egyszerű, karbantartási igénye minimális. A berendezés kifijezetten
alkalmas mind magasan fejlett mezőgazdásg, mind harmadik világbeli gazdálkodási környezetek
hatékony támogatására, különös tekintettel az öntözési vízfogyasztás csökkenésére.

Kutatás

Az evoWater technológia magyar innováció.
Jelenlegi kutatásaink három fő irányban folynak, egyetemi partnereink támogatásával:
A berendezések adott növénykultúrákra és vízekre vonatkozó leghatékonyabb változatának kifejlesztése, a hangolási szempontok és beállítások pontos meghatározása. A belső gerjesztési viszonyok pontos kialakítása, ezeket “alá” illetve “felé” lövésekkel történő beszabályozása, megfelelő külső károsító környezeti hatások kiszűrése.
A termékfejlesztés kutatás során szerzett tapasztalatok rögzítése, kiterjesztése, tudományos alátámasztása, a hatásmechanizmus pontos leírása.
A költséghatékony gyártási technológiák és kalibrálási, szervizelési módszertan kidolgozása.

Történet

Az evoWater vízkezelő berendezés fejlesztése 2014-ben kezdődött. Az evolutionWater Kft 2017-ben alakult a vízkezelési innováció és a termékfejlesztés gondozására. Az innováció saját fejlesztés. Munkatársaink a területen sokéves tapasztalattal bírnak, élelmezési, mezőgazdasági és ipari felhasználású folyadék kezelő berendezések fejlesztésében és piaci bevezetésében vettek részt.

Partnerek

Szent István Egyetem

Az Egyetem meghatározó partnerünk a termék fejlesztésében
és adott növénykultúrákra történő optimalizálásában, a
folyadékok kezelése során fellépő biológiai, kémiai és fizikai
folyamatok kutatásában.
Képzés, publikációk.

www.szie.hu

Gödöllői Agrárközpont
Közhasznú Társaság (GAK Kht.)
GAK Nonprofit Közhasznú Kft

A GAK hosszútávú stratégiai partnerünk a termékek
tesztelésében, a hitelesített mérések elvégzésében és
kiértékelésében

www.gak.hu

Corvinus Egyetem

Az Egyetem meghatározó partnerünk a termék fejlesztésében és piaci hasznosításának előkészítésében
www.uni-corvinus.hu

Biokontroll

A Biokontroll Kft stratégiai partnerünk, a fejlesztések
konformitását biztosítja a biokertészeti követelményekkel. A
Biokontroll Kft ellenőrzi és tanúsítja a magyarországi ökológiai
élelmiszer-gazdasági szektor szereplőinek munkáját.

www.biokontroll.hu

FlowERP Kft

A FlowERP az innováció management területen nyújt meghatározó segítséget.

www.flowerp.hu

Kapcsolat

info@evowatersolution.com

Sajtóközlemény

“Eszköz fluidumok mágneses kezelésére” c. találmányhoz kapcsolódó iparjogvédelmi költségek finanszírozása

 

Az evolutionWater Kft a GINOP-2.1.3-15-2018-00144 pályázat keretében 2.781.400 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Water2Farm öntözővíz kezelő berendezés használati mintaoltalom megszerzésének finanszírozása, valamint szellemi vagyon értékelés és audit elkészítésére, a Danubia IP Innovációs Tanácsadó Kft. közreműködésével.

 

A Water2Farm (korábbi nevén evoWater) berendezés az öntözővíz kezelésén keresztül elősegíti a víz és a vízben oldott állapotban levő anyagok, a tápanyagok növények általi hatékonyabb felvételét, hasznosítását. Ezáltal a terméshozamok lényeges növekedését, a beltartalom javulását, a mezőgazdasági termények szállíthatóságának és eltarthatóságának javulását, a termeléshez felhasznált víz és energia csökkentését, a vegyi és környezetkárosító anyagok visszaszorítását teszi lehetővé.

 

A projekt keretében az “eszköz fluidumok mágneses kezelésére” című találmányhoz kapcsolódó iparjogvédelmi tevékenységek költségét finanszíroztuk, a támogatás mértéke 100%, a projekt véghatárideje 2019 decemver 31 volt. A használati minta tárgya fluidumok, vagyis folyékony és gáznemű anyagok mágneses keze-lésére szolgáló eszköz, amely egy fluidumot az eszközön való átáramlása során mágneses hatásnak tesz ki.

 

Az innováció 2019 szeptemberében megszerezte a U1800079/17 számú használati mintaoltalmat.